Lupamaksut ja ohjeet

PYYDYSTEN MERKITSEMINEN

Pyydykset tulee merkitä pyydysyksikköä vastaavalla määrällä lupamerkkejä. Merkit tulee asettaa pinnalla olevaan kohoon tai lippumerkkiin tai talvella jään päällä näkyvään keppiin.
HUOM! Vain 1,5 m:n lippusaloin merkitty pyydys on lainmukainen !

Pyydysyksikköarvot=merkkimäärät:
-nuotta 20 pyydysyksikköä = merkkiä
-verkko yli 30x3m 4 pyydysyksikköä = merkkiä
-verkko enintään 30x3m ja rysä yli 1m 2 pyydysyksikköä = merkkiä
-katiska,madesuppilo, rysä enintään 1m 1 pyydysyksikkö = merkki

MAKSUT

Merkit
-osakkaat 1 €/kpl
-ulkopuoliset 3 €/kpl, enintään 6 kpl/ruokakunta.

Viehemaksu ulkopuolisille 3 €. Lupa oikeuttaa käyttämään kuutta (6) viehettä/lupa. Osakkailla vierasviehekalastuslupa 20 €/vieras/kausi. Osakas mukana !

Huom! Vieraiden luvat oikeuttavat kalastamaan vain Keiteleestä.
Osakkailla ei erillistä viehemaksua.

METSÄSTYS

Vesilintujen metsästys on sallittu vain osakkaille. Osakas saa tuoda mukanaan enintään kaksi vierasta kerrallaan, josta osakas maksaa 5 €/vieras/viikko. Tai 20 €/vieras/vesilintumetsästyskausi. Osakas mukana metsästyksessä. Metsästykseltä on rauhoitettu 20.8-30.9 Syvälahti, Lohilahti (Pukkisaaren eteläpäätä myöten), Matilanvirta, Härkinsalmi (Pynnönsaari-Voudinsaari-Härkinhiekka ja Pynnönsaari-Pörönkallio), Aittolahti, Lapinlahti Kuikkaniemen tasalta sekä kokonaan Saralampi. Pienpetojen pyynti on kaikille vapaa.
HUOMIO Osakaskunnan jäsen voi luovuttaa kalastusoikeuden ulkopuoliselle henkilölle, mutta siitä on ilmoitettava kirjallisesti hoitokunnalle ja samalla osakas itse menettää kalastusoikeuden !

HUOMIO

Osakaskunnan jäsen voi luovuttaa kalastusoikeuden ulkopuoliselle henkilölle, mutta siitä on
lmoitettava kirjallisesti hoitokunnalle ja samalla osakas itse menettää kalastusoikeuden !

Syvälahti - Pynnönsaaren osakaskunta