Osakaskunnan säännöt

Syvälahti - Pynnönsaaren osakaskunta