Rajoitukset

Rauhoitusalueet 2023:

Ruunajoki  on rauhoitettu koko vuoden (merkitty maastoon kieltotauluin) paitsi sillan ja järven välinen  osuus, jossa saa kalastaa.

KUHNAMON KARTTA
Mämmen osakaskunta