Ohjeita kalastajille

OHJEITA MÄMMEN OSAKASKUNNAN ALUEELLA
KALASTAVILLE VUONNA 2023 20.3.2023

Kalastuskunnan rajat:
Keitele: Kypärälahdesta Selkäsaaren eteläpuolelle n. 160 m, josta kohti
Mämmenniemeä ja edelleen Lossinsalmen puolivälistä Risusaaren poikki
Kanninsaaren ja Tiihosen välistä alkavaa suoraa linjaa kulkien n. 400 m Kalasaaren
itäpuolelta Lapinkankaan rajaan Laajarannassa. Vesialueen pinta-ala on n. 777 ha.

Kuhnamo: Pohjanlahti kokonaan, sekä pitkulaisen Kuhnamon keskiosan itäpuoli aina
noin 100 metrin päähän Nalkinsalmen siltaa. Vesialueen pinta-ala on n. 53 ha. Rajat
ovat merkitty karttaan, jonka saa merkkejä ostettaessa.

Rauhoitusalueet 2023:
Ruunajoki on rauhoitettu koko vuoden (merkitty maastoon kieltotauluin) paitsi sillan
ja järven välinen osuus, jossa saa kalastaa. Koko Mämmenkoski on rauhoitettu ja sen
lisäksi padon yläpuolinen alue 200 m padosta. Rajakohdassa on 3 poijua järvessä ja
kieltotaulut ”Kalastus kielletty” molemmin puolin rantoja. Kielto tarkoittaa
kaikenlaista kalastusta. Samanlainen rauhoitusalue 200 m on siinä kohdassa, missä
Mämmenkosken vedet laskevat Kuhnamoon. Myös siellä on 3 poijua ja kieltotaulut.
Kieltotaulujen alla on laminoitu kartta rauhoitusalueista. Sen lisäksi verkkokalastus
on kielletty Keiteleen Kivisalmessa koko vuoden ja Mertasalmessa ja
Surmansalmessa 1.9.-31.12. Kuhnamon rajoitukset on kerrottu karttaliitteessä.
Kaikki rauhoitusaluekartat ovat osakaskunnan kotisivuilla ja ne annetaan merkkejä
ostettaessa.

Pyydysmerkit, niiden käyttöohjeet ja pyydysmerkkien myyjät:
Vihreässä numeroidussa pyydysmerkkinauhassa lukee Mämmen Osakaskunta 2023.
Kalastaja kirjoittaa siihen selvästi nimensä ja puhelinnumeronsa
kuulakärkikynällä tai spriiliukoisella tussilla.

Mämmellä asuville ja kalaveden omistajille myydään enintään 8 kpl 4 €:n hintaisia
merkkejä. Pienkiinteistön omistajalle ei Mämmellä asuvalle myydään 2 kpl 4 €:n
merkkiä sekä annetaan oikeus talvikalastukseen. Kaikille halukkaille, myös
ulkopuolisille myydään haluttu määrä 8 €:n hintaisia merkkejä. Lisäksi on
pyydysmerkkien ostajan lunastettava 4 €:n perusmaksu, joka ei oikeuta merkin
saantiin. Pyydysmerkki on voimassa yhden vuoden alkaen 15.4. Katiskassa,
merrassa ja pitkässä siimassa tulee olla yksi merkki. Verkossa ja rysässä on oltava
kaksi merkkiä. Merkit on kiinnitettävä polaan.
Mämmen kalastuskunnan vesille oikeuttava lisävapojen lupa maksaa 7 €/vapa.
Ulkopuolisille hinta on 9 €/vapa.
Kevätlahdessa 4-tiestä länteen moottoriuistelu on sallittu vain soutuveneellä tai siihen
kiinnitetyllä moottorilla. Tuulastus on sallittu pyydysmerkkejä ostaneille.
Kalastonhoitomaksu on 47 €/vuosi 18-64 vuotiailta. Maksun voi suorittaa
kätevimmin R-kioskissa, josta saat heti tositteen maksun suorittamisesta. Siihen

lisätään toimitusmaksua 3 €. Maksun voi suorittaa myös eräluvat.fi-verkkokaupassa.
Tosite pitää näyttää osakaskunnan merkkejä ostettaessa.
Pyydysmerkkejä ja viehelupia myyvät: Jouko Kinnunen Mämmen SEO 014-585566
ja Tero Kautto (050-5979177)
Pilkkikilpailuihin on lain mukaan pyydettävä lupa. Luvan hinta on 30 €. Niitä
myöntävät Markku Louekari puh. 040-5290598.

Talvipyynnin (1.12 > alkukesään 15.6) ohjeet:
Pienin silmäkoko (solmuväli) talvipyynnissä on 55 mm.
Talvipyydyksissä on oltava ehdottomasti pyydysmerkit, pyytäjän nimi ja
puh.nro jään päällä. Kalastajan tulee viedä pyytämisen loputtua jäältä pois
merkkikepit ja -risut.

Madetta saa pyytää kuolleella pohjaan asetetulla koukkusyötillä kaikilla
osakaskunnan vesialueilla, vain pyytäjän nimi keppiin.
Verkkojen pituudet (30 m) talvipyynnissä
Verkkojen yhteispituus kaikilla alueilla saa olla 120 m / ruokakunta.
Kevätlahdella ja Kuhnamolla verkot saavat olla korkeintaan 2:n verkon jatassa
ja niiden tulee olla vielä eri paikoissa vesistön kapeuden vuoksi.
Kalastuslaki määrää, että kapeissa salmissa ja myös siltojen alueella 2/3
salmesta tulee jäädä vapaaksi, jotta kalan kulku ei häiriinny.

Vesilintujen metsästys:
Se on ollut sallittu aikaisemmin vain kalaveden omistajille ja Mämmellä vakituisesti
asuville mutta tänä vuonna ulkopuolinen voi ostaa ns. vierasluvan pyydysmerkkien
myyjältä. Luvan hinta on 40 €/kausi. Metsästyslain vaatimia etäisyyksiä asutukseen
pitää noudattaa.
Keiteleellä linjan Mämmenniemi – Risusaari pohjoispuolella, ei kuitenkaan Karva-,
Tyvelän- ja Petolahdessa. Myös Hokkalampi ja Ruunajoki ovat metsästykseltä
rauhoitettu.
Kuhnamolla metsästys on sallittu vain Vattaniemestä pohjoiseen sähkölinjalle
saakka. Vattalahti on rauhoitettu. Metsästyksessä tulee huomioida ranta-asukkaat.
Pienpetoeläinpyyntiä suositellaan osakaskunnan vesialueiden ranta-alueilla.

Valvonta:
Hoitokunnalla on 2 koulutettua kalastuksenvalvojaa, joilla on oikeus kalastuslain
mukaisesti takavarikoida välittömästi merkittömät, ilman yhteystietoja olevat, liian
pienisilmäiset, huonosti merkityt, rauhoitusalueella olevat tai muutoin kielletyt ja
laittomat pyydykset ja kalastusvälineet. Valvojat tekevät kesän ja talven aikana
useita valvontaiskuja. Järvilohen ja -taimenen alamitta on 60, harjuksen 35 ja
kuhan 42 cm.

             

Mämmen osakaskunta