Rajoitukset

Pyynti- ja pyydysrajoitukset sekä rauhoitustavat:

Lahnan kutupyynti (rantapyynti) on rajoitettu siten, että kukin osakas saa pyytää katiskoilla tai enintään kahdella(2) verkolla.

Lökönjoki ja sen alasuulla oleva noin 5 hehtaarin alue (merkitty tauluilla) on rauhoitettu kaikelta pyynniltä.

Pyydysrajoitukset muuten osakkaille ja ulkopuolisille on 5 verkkoa / ruokakunta. 

Metsästysrajoitukset:
Vesilintujen metsästys on sallittu Keiteleen puolella merkityllä alueella vain osakkaille. Löytänällä ja Korpisella saa metsästää.

Lökön osakaskunta