Lupamaksut ja ohjeet

Osakkaille ja osakaskunnan alueella vakituisesti asuville myydään 10 verkkomerkkiä a/4e. kpl

Rantatontin omistaville osakkaille 5kpl a/4e kpl lisäksi 5 kpl á/ 8e kpl.

Verkkomerkki oikeuttaa yhteen 30 m pitkään 3 m korkeaan verkkoon, jos verkko on pitempi ja korkeampi tarvitaan lisämerkit.

Katiskamerkkejä ilman rajoitusta osakkaille 2e/kpl.

Nuottalupa vakituisesti asuvalle osakkaille 20e.
Kalastuslupia myydään vain osakkaille ja kylässä vakituisesti asuville.

Rantarysää ja pitkäsiimaa saa pitää verkkomerkillä. Uistelu on kaikille osakkaille ja kylässä asuville ilmaista osakaskunnan alueella.
Verkonsilmäkokorajoitus talvella 55 mm. lisäksi selkävesillä ja syvänteissä kesäkuun ajan on 55 mm istutusten vuoksi.

Verkkoon vaaditaan lippukoho molempiin päihin selkävesillä, ranta ja lahtivesillä lippukoho syvänpäähän.

Kun pyynnissä olevat pyydykset poistetaan, myös kohot on poistettava pyydyspaikkoja ei varata omaan käyttöön.

Rauhoitusalueita. Kajaman ja Hakojokien suut verkkokalastukselta siten, ettei kalojen pääsy jokiin estyy. Sekä Havusalmen sulavesi keväällä (linnut).

Osakaskunnan vesialueella tapahtuva metsästys, ja ravustus ovat sallittuja osakkaille ja kylässä asuville lain mukaan

Osakaskunnan vesialueen kartta on nähtävillä merkkien myyjällä.

Kalaniemen osakaskunta