Rajoitukset

Verkkokalastus kielletty: Huopanankosken yläpuolella raja on Niskan pajan

nurkalla-Mullosmäen alla olevaan merkkiin(kiveen). Kosken alapuolella raja

kulkee järven rannan suuntaisesti kosken yli. Huopanansalmi ja Pouninsalmi,

selän puolella raja kulkee Muikkusaren rannasta kohtisuoraan Juuriassaareen.

Vaelluskalavesistön koski-ja virta-alueet KaL 64§. KaL 7§: Yleiskalastusoikeudet eivät koske vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueita, eivätkä niitä vesialueita, joilla kalastaminen on muun säännöksen nojalla kielletty. Luettavissa netistä osoitteesta: www.kalastusrajoitus.fi

Huopanan osakaskunta