Tulosta tämä sivu

Vuosikokous

MUURUEN OSAKASKUNNAN 

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

                                                                                                   Kokous pidettiin

                                                                                                   16.04.2019 klo

                                                                                                   18.30 Muuruen

                                                                                                   Erä-Ukkojen

                                                                                                   majalla.

 

 

                                                        1§

                           Kokouksen avasi Kimmo Paananen. Muistettu Raimo Masalin

                           70-vuotis päivän johdosta.

 

                                                        2§

                           Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Kimmo Paananen ja

                           sihteeriksi Helena Paananen.

 

                                                        3§

                           Äänestystavaksi päätettiin mies ja ääni.

 

                                                        4§

                            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                                         5§

                            Pöytäkirjantarkasjiksi valittu Risto Puranen ja Timo

                            Strandman, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

 

                                                        6§

                           Kokouksen  työjärjestys hyväksytty.                                                                               

                                                         7§                                  

                            Kokouksessa läsnä:

                                                 Masalin Raimo

                                                 Paananen Helena

                                                 Paananen Kimmo

                                                 Paananen Simo

                                                 Puranen Risto

                                                 Santa Timo

                                                 Strandman Seppo

                                                 StrandmanTimo

                                                 Urpilainen Teuvo

 

                                                         8§

                           Luettu vuoden 2018 toimintakertomus ja hyväksytty.

 

                                                        9§

                           Luettu vuoden 2018 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien         

                           lausunto.

                           Vastuuvapaus myönnetty tilintekilöille, toiminnantarkastajille ja

                           johtokunnalle.

 

                                                        10§

                                                  Palkkiot:

 

                            Kalastuksenvalvojille, jos tulee esim. bensakuluja,

                            niin kuitteja vastaan maksetaan ne. Sihteerin palkkio on

                            ennallaan 150€. Puheenjohtajan palkkio ennallaan

                            150€

 

                                                        11§

                            Hoitokunnan  erovuoroiset jäsenet:

                                                  Simo Paananen(Raimo Wiik)

                                                  Raimo Masalin(Niilo Kinnunen)

                                                  Seppo Strandman(Kalevi Moisio)

                            Valittu entiset hoitokunnan jäsenet uudelleen ja valittu heille

                            henkilökohtaiset varamiehet.

                                                    Simo Paananen(Juha Laahanen)

                                                    Raimo Masalin(Kauko Kinnunen)

                                                    Seppo Strandman(Kalevi Moisio)

                            Kokouksen koollekutsuja puheenjohtaja.

                                                       12§

                           Valittu toiminnantarkastajiksi uudestaan Eija ja Ahti Raitanen.

 

                                                        13§   

                            Kalapyydykset merkitään lain määräämällä tavalla.

                            Lupien myyjät ovat:

                                                          Raimo Masalin

                                                          Kimmo Paananen

                                                          Simo ja Helna Paananen

                                                          Risto Puranen

                                                        14§

                            Verkonsilmä koko 55mm minimi Muurue ja Komujärvi.

                            Valkeisjärvessä silmäkoko minimi 50mm.

                                  1 verkkomerkki koskee 3m:stä 30m:ä pitkää verkkoa.

                                  2 verkkomerkki koskee 3m:stä 60m:ä pitkää verkkoa.

                                  3 verkkomerkki koskee 5:stä 60:ä pitkää verkkoa.

                            Osakkaalle myydään 8 verkkomerkkiä.

                            Ulkopuolisille myydään 4 verkkomerkkiä.

                                   60M:n verkkojata Koivulahti,Komujärvi,Valkeisjärvi

                                    120M:n verkkojata Muuruen isopuoli.

                                                         15§

                             Sorsanmetsästyksestä päätettiin, että ulkopuolisille ei myydä.

                             Ravustaa saa vain osakas. Simo Paananen myy luvat ja

                             desinfioi merrat.

                                                        16§

                             Päätettiin, että hoitokunta saa päättää siian poikasten istutuksesta

                             Muuruen isollepuolelle noin 500 eurolla.

                                                       17§

                            Hyväksytty tulo-ja menoarvio vuodelle 2019

                                                      18§

                            Valittu kokousedustajat vuodelle 2019 ja kalatalousalueen

                            kokoukseen vuodelle 2020

                            Kokouksiin osallistuu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

                                                       19§

                            Kalastuslehti tilataan edelleen puheenjohtajalle.

                                                       20§

                            Elenia ilmoittanut, että kaivavat Valkeisjärven puron

                            alitse kaapelin.

                                                        21§

                            Kokous päättyi klo 19.10

                                                       

                                                       

 

                       

 

 

 

 

 

                       

 


Edellinen: Toimintakertomus
Seuraava: Hinnasto