Tulosta tämä sivu

Rajoitukset

Pyynti- ja pyydysrajoitukset sekä rauhoitustavat:

Lahnan kutupyynti (rantapyynti) on rajoitettu siten, että kukin osakas saa pyytää katiskoilla tai enintään kahdella(2) verkolla.

Lökönjoki ja sen alasuulla olevannoin 5 hehtaarin alue (merkitty tauluilla) on rauhoitettu kaikelta pyynniltä.

Pyydysrajoitukset muuten osakkaille ja ulkopuolisille on 5 verkkoa / ruokakunta. 

 

Metsästysrajoitukset:

Vesilintujen metsästys on sallittu Keiteleen puolella merkityllä alueella vain
 
osakkaille. Löytänällä ja Korpisella saa metsästää.

Edellinen: Luvanmyyjät
Seuraava: Linkit